برای ثبت در تاریخ

ژانویه 12, 2012

۳۷ روز ـ مستندی دربارۀ سی و هفت روز نخست ورزیری دکتر شاپور بختیار

Filed under: شاپور بختیار — wiiikipedia @ 4:07 ب.ظ.
Tags: ,

این مستند نگاهی به زندگی شاپور بختیار و کوشش او در دولت ۳۷ روزه اش در ایران و سرانجام ترور شاپور بختیار در خانه مسکونی اش در پاریس دارد

وب‌نوشت روی WordPress.com.