برای ثبت در تاریخ

فوریه 19, 2012

بنی صدر کتاب نفاق در قرآن می فرمایند آن هایی که از ایران می گریزند بدانند که در غرب جز شکم و زیر شکم هیچ خبری نیست

Filed under: بنی صدر — wiiikipedia @ 4:34 ب.ظ.

آن هایی که از ایران می گریزند بدانند که در غرب جز شکم و زیر شکم هیچ خبری نیست ! آن جا هیچ انسانیتی به دست نخواهند آورد !! این را من می گویم ! یعنی کسی که در آن محیط خارج از کشور مشغول تحصیل و مطالعه و کار بوده ! من غرب را می شناسم ! شما در آن جا هیچ شخصیتی بدست نخواهید آورد ! ( ابوالحسن بنی صدر، نفاق در قرآن ،صفحه ی ۱۶۳ )

ژانویه 30, 2012

دلقک نه سیاسمت مدار!

Filed under: بنی صدر — wiiikipedia @ 3:47 ب.ظ.

صفحهٔ بعد »

وب‌نوشت روی WordPress.com.